Szakmai önéletrajz

név: Dr. Ősz Katalin
születési hely, idő: Eger, 1975. augusztus 26.
családi állapot: férjezett (férje Dr. Lente Gábor)
munkahelyi cím: Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
iroda: A/110
telefon: (+36 72) 503-600/24208
mobil: (+36 30) 308-1633
fax: (+36 72) 503-600/24119
e-mail: oszk@gamma.ttk.pte.hu

Tanulmányok:

1982-1990: általános iskola, Eger
1990-1994: kémia-matematika tagozatos gimnáziumi osztály, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger
1994-1999: vegyész szak, Kossuth Lajos Tudományegyetem
1999-2002: PhD hallgató, Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem)
2003-2005: angol kémia szakfordító szak, Debreceni Egyetem
Oktató- és kutatómunka:

1995-1999: TDK-munka, KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. Témavezető: Dr. Várnagy Katalin. Társszerző: Lennert Lídia, ELTE Szerves Kémiai Tanszék. TDK-dolgozat címe: Kelátképző ligandumot tartalmazó aminosavszármazékok előállítása és átmenetifém-komplexeik vizsgálata
1996-1999: hallgatói demonstrátor, KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
1997-1999: a KLTE-n működő Hatvani István Szakkollégium tagja
1998: Bővített Sugárvédelmi Ismeretek tanfolyamon sikeres vizsga, mely bizonyítvány a 7/1988. (VII.20.) SZEM. rendelet 3 számú melléklete 2. szakaszában megjelölt munkakörök betöltésére jogosít
1999: kiváló minősítésű vegyész diploma. Témavezető: Dr. Várnagy Katalin. Diplomamunka címe: Oldalláncban kelátképző donorcsoportot tartalmazó aminosavszármazékok átmenetifém-komplexeinek egyensúlyi vizsgálata
1999-2002: PhD hallgató, Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem). Témavezető: Prof. Sóvágó Imre. PhD értekezés címe: Kelátképző donorcsoportot tartalmazó peptidszármazékok átmenetifém-komplexei
2000: 3 hónapos ERASMUS ösztöndíj, Universita Degli Studi di Sassari (Sassari, Olaszország). Témavezető: Prof. Giovanni Micera. Kutatási téma: Réz(II)-komplexek ESR-spektroszkópiás vizsgálata
2002-2003: visiting scientist, Iowa State University (Ames, IA, USA). Témavezető: Prof. James H. Espenson. Kutatási téma: Rénium(V)-komplexek által katalizált oxigénatom-transzfer folyamatok kinetikai vizsgálata
2003-2004: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
2004-2007: OTKA posztdoktor, Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. Kutatási téma: Oldalláncban funkciós csoportot tartalmazó peptidek protonálódási és komplexképződési folyamatai. Makro- és mikroállandók meghatározása
2005 és 2006: 1-1 hónapos tanulmányút, Universita di Catania (Catania, Olaszország). Témavezető: Prof. Enrico Rizzarelli. Kutatási téma: Szilárd fázisú peptidszintézis és Átmenetifém-komplexek tömegspektrometriás vizsgálata
2007-2013: egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék
2010: habilitáció. Habilitációs értekezés címe: Oldatokban végbemenő folyamatok egyensúlyi és kinetikai vizsgálata
2011-2018: TDK tanárelnök, Debreceni Egyetem TTK Kémiai Intézet
2013-2018: egyetemi docens, Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék
2014-2018: a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának választott tagja
2015-2018: a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) elnöke
2015-2018: a Debreceni Egyetem, Kémiai Intézet tanárképzési szakfelelőse
2018-: egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Általános és Fizikai Kémiai Tanszék
2018-: a Pécsi Tudományegyetem, Kémiai Intézet TDK oktatói képviselője
2018-: a PTE TTK Tudományos és Diákköri Bizottságának a tagja
2019-: a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar osztatlan kémia tanár szak szakképzettség felelőse
2022-: a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese

A lap tetejére

Publikációs tevékenység:

A publikációs lista (szakmai és ismeretterjesztő cikkek) elérhető az MTMT-n keresztül, vagy az alábbi pdf dokumentumokként:

A lap tetejére

Témavezetői tevékenység:

A DE (2009-) és PTE (2018-) Fotokémiai Kutatócsoportban készült dolgozatok elérhetőek itt. A teljes témavezetői tevékenység adatai (2006-) elérhetőek az alábbi pdf dokumentumokként:

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

Sikeres pályázatok, ösztöndíjak, kitüntetések:

1998/99: Hajdúsági Agráripari Egyesülés Magyar Vidékért Alapítványának ösztöndíja
1998/99: Köztársasági Ösztöndíj
1999: Bognár-Schindler-DEFILIT-Alkaloida Alapítvány ösztöndíja
1999: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány “Diákok a tudományért” Szakalapítványának ösztöndíja
1999: I. helyezés a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Kémiai és Vegyipari Szekció, Koordinációs Kémia Tagozatában (TDK-dolgozatra)
1999: KLTE-TTK Emlékérem
1999: Bognár Rezső Emlékérem
1999: MKE Nívó-díja (diplomamunkára)
2000: ERASMUS hallgatói ösztöndíj
2001: OM, a “Műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására” c. pályázat, konferencián történő részvétel támogatása
2002, 2004 és 2005: Mecenatura, a “Műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására” c. pályázat, konferencián történő részvétel támogatása
2004-2007: OTKA posztdoktori ösztöndíj
2004: Pro Regione oktatói ösztöndíj
2004: Carl Storm International Diversity Fellowship for the Inorganic Reaction Mechanisms Gordon Research Conference
2010: Polányi Mihály ifjusági díj
2014: MKE Nívó-díja
2016: MKE Nívó-díja
2017: "Az év legnépszerűbb oktatója" (DE TTK)

A lap tetejére