A Fotokémiai Kutatócsoportban készült dolgozatok

PhD értekezések (szerző szerint ABC-rendben):

Szakdolgozatok (szerző szerint ABC-rendben):

Michnyóczki Judit: A Ce(IV) fotoreakciója vizes oldatokban (DE, 2009)

A lap tetejére

Kémiatanár portfóliók (szerző szerint ABC-rendben):

Bencze Ádám Imre: Oldódások és égések. Természettudomány tanítása „humán” iskolában (PTE, 2023)
Bölcskei Bence Gábor: Pozitív reakció közömbös közegben – A kémia oktatásának kihívásai és alternatív megközelítései (PTE, 2022)

A lap tetejére

TDK-dolgozatok (szerző szerint ABC-rendben):

Dzsubák Mariann: UV-LED fényforrással működő fotoreaktor tesztelése (DE, 2013)
Illés Emese: Fotoreakciók vizsgálata LED fényforrást tartalmazó fotoreaktorban (DE, 2012)
Kerekes Péter: A cérium(IV) és a víz közötti fotokatalizált reakció kvantitatív kinetikai leírása (DE, 2016)
Kiss Virág: 1,4-Benzokinonok és szulfition reakciójának vizsgálata (DE, 2014; XXXII. OTDK, Kémiai és vegyipari szekció: III. helyezés)
Ladó Eszter: Kinon/hidrokinon redoxirendszerek formálpotenciál értékeinek vizsgálata ciklikus voltammetriás módszerrel (DE, 2013; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen-, analitikai- és fizikai kémia szekció: III. helyezés)
Lehóczki Tímea: A kémiai aktinometria alkalmazása spektrofotométer, mint fotoreaktor kalibrálására (DE, 2011; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen és fizikai kémia szekció: II. helyezés)
Markó Boglárka: A 2,4,6-triklórfenol fotokémiai klórmentesítése (DE, 2013)
Michnyóczki Judit: A Ce(IV) fotoreakciója vizes oldatokban (DE, 2010; Debreceni Egyetem, Tudományos Diákköri Konferencia, Szervetlen és fizikai kémia szekció: I. helyezés)
Navradi Nóra, Tóth Tamás: Fotoreaktor építése és tesztelése halogénezett szerves vegyületek fotokémiai klórmentesítéséhez (DE, 2014)
Pap Ádám Péter: A Ce(III)/Ce(IV) rendszer redoxitulajdonságainak vizsgálata (DE, 2013)
Vas Adrienn: A Ce3+ által katalizált fotokémiai vízbontás semleges közegben (DE, 2012)

A lap tetejére